Grovfôrtips - rundballer

Ulike forutsetninger gjer seg gjeldande for ulike landsdeler og påvirker måten me driv på. Ensileringsmiddel finnes i dag i mange ulike varianter og sammensetninger. De gamle tradisjonelle væsker som taklet alle forhold erstattes av nye som er mindre aggressive på redskapen, men mere følsomme for klima og jordsmonn. Det kan være smart å ta jordprøver og støtte seg til fagpersonale i valg av rett ensileringsvæske.

Vi har her satt sammen en generell anbefaling som vi håper vil være til hjelp i Deres fôrhåndtering.