Våre Maskoter

Serigstad AGRI har lenge hatt den kjente Glade-Ku som en del av vår profil.

I Mai 2015 blei Serigstad`s "Fabrikk-fjøs" utvidet i takt med at produkt-sortimentet blei utvidet. Vi lanserte da Serigstad-Geita og Serigstad-Sauen ! En viktig årsak for det er at kutterne fra Serigstad har lenge vært det foretrukne valget i småfè-besetninger.