Vårt Daglige Brød

Serigstad AGRI produserer utstyr til den Norske bonden i hovedsak. Vi har alle en plikt til å jobbe aktivt for å unngå undergraving av Norsk Landbruk.

Noen tenker kanskje at vi har råd til å kjøpe mat fra utlandet. Det kan hende vi har, men det er og behov for mat i disse andre land. Det hjelper ikke med fulle lommer av olje-penger dersom det ikke er noen mat å få kjøpt !!!

La oss sørge for at alle er bevisste på dette innen den dagen butikk-hyllene er tomme.

Støtt den Norske Bonden, ingen andre er så dyktige på å produsere God Mat som han/henne  !!