Bruksanvisning

OneTouchFeeder - Automatisk utfôring med manuell start.

Enkel i bruk og programmering. Maksinen orienterer seg utifra markører på IPE-kjøreskinnen. 

Her har du full kontroll - ingen utfôring skjer uten at gårdspersonale starter fôring. Observering av besetningen under utfôring uten at du selv behøver gjøre den tunge jobben. Under tiden OneTouchFeeder fôrer så kan gårdspersonale utføre andre oppgaver i tillegg.

Enkelt å justere hvor mye grovfôr som skal distribueres - det er bare å sette opp/ned prosentvis kjørehastighet.