Tørres Bore

Tørres Bore driver gård på Jæren og har kjørt ExactFeeder over en lengre periode.

Han har deltatt aktivt i utviklingen av Serigstad ExactFeeder-System.

Her kan du se en reportasje fra gården til Tørres skrevet av Dag Idar Jøsang i Norsk Landbruk.