Halm eller frossen masse?

Rotasjon av masse i kutteren er en forutsetning for optimal funksjon. Lett masse som halm eller frossent gress kan i noen tilfeller ha problemer med rotasjon. Da kan det lønne seg å øke medbringer effekt ved å sveise knaster på annenkvar medbringer. Se bilder for hvordan dette gjøres.