Rundballekutter

Bildet ovenfor viser Serigstad RBK Flexifeed som blei fornyet i 2013. Funksjonelt er det ingen endring fra tidligere modeller. Det er imidlertid en god del små detaljer som er endret for å få bedre integrasjon med alt tileggsutstyret som kan velges. Lister opp noen av endringene:

 

  • Teleskopiske bein for bedre justering av maskinens høyde.
  • Frembein flyttet bakover for integrasjon av Serigstads nye transport belte
  • Bakluke er snudd for bedre innvendig volum
  • Bakluke med lysåpning er bredere for bedre ilegg av rundball fra matebord
  • Forsterket innfeste for bakluke
  • Bærende traverser i bunn er forsterket og tåler litt bedre fall av frosne rundballer i forbindelse med ilegging
  • Integrert krok anordning for å holde sidedør åpen i forbindelse med ilegg.
  • Toppvalse - taggtrommel opplagret i svingpunkt med 3 valgbare åpninger mellom valsene.


Lakk har i alle år vært en stor utfordring. Frem til 2011 benyttet vi Polyester basert pulverlakk. Omfattende salt og gasstester viser at Polyesterbasert lakk ikke er det optimale valg i kombinasjon med ammoniakk gasser, noe det er høy forekomst av i et fjøs.

Fra 2012 gikk vi over til Epoxy basert lakk. Denne har en "tettere" overflate og danner en bedre sperre mot gasser. Epoxy basert lakk som eksponeres for UV (solstråler) falmer fort, og lakken får et hvitaktig skjær, vi bruker derfor POLYESTER TGIC free lakk som lag 2 over den Epoxy-baserte førstebehandlingen.

Vi har oppsummert innført 3-skikts behandling:

1. Pasivering -Avfetting i vannbad (x2) + påføring av keramiske nano-partikler.

2. Epoxy pulverlakk

3. Polyester pulverlakk.

Disse endringene har resultert i denne unike overflatebehandlingen som alle kuttere fra Serigstad AGRI leveres med i dag.