Matebord

Matebord til Serigstad kuttere er oppbygd med moduler og kan dermed leveres i forskjellige lengder. Modulene er 1,3 meter lange. Kapasitetsmessig så kan en regne ca 1000kg fôr pr modul. Det betyr at korteste matebord har en kapasitet på ca 3000 kg fôr (1000 kg i kammeret og 2000 kg på matebordet) 

Fremste modulen nærmest kutteren har drift av bunnbeltet slik at bunnbeltet kjører som trekkende.

Bakre seksjon er strammemodulen.

Midtseksjonene kan det levers inntil 5 stk av. Kapasiteten på driften er 6000kg løftekraft (2x3000kg) og bunnkjedet er trekkende.

Korteste matebord er ca 2,6m langt, og består av 1 stk fremre modul og 1 stk bakre modul.

Vi kan levere matebord inntil ca 9 meter lengde totalt.

For å få en bra overlevering av fôr fra matebordet til kutteren så brukes det en skrålagd bakkarm på kutteren, denne er viktig for å unngå fôrsøl spesiellt i skinnegående installasjoner.

Matebord og kutter er høydetilpasset som standard. Det betyr at dersom du løfter kutteren f.eks 40cm så må også matebordet løftes tilsvarende 40cm.

På installasjoner der kutter er skinnegående så kan en måle fra underkant bein på kutter og ned til bakkenivå der kutter skal lastes for å finne rett nivå på matebordet.

Lasting av fôr fra matebord til kutter er og i mange tilfeller avgjørende for den byggtekniske løsning.

I en fôrsentral så kan det være smart å planlegge med rulleport istedenfor leddport da skinnene til en leddport i mange tilfeller hindrer lasting av et matebord.