Matebord

Matebord til Serigstad kuttere er oppbygd med moduler og kan dermed leveres i forskjellige lengder. Modulene er 1,3 meter lange. Modulen nærmest kutteren har drift av bunnbeltet. Bakre seksjon er strammemodulen. Midtseksjonene kan det levers inntil 5 stk av. Kapasiteten på driften er 6000kg løftekraft (2x3000kg) og bunnkjedet er trekkende.

Korteste matebord er ca 2,6m langt, og vi kan levere matebord inntil ca 9 meter lengde. 

For å få en bra overlevering av fôr fra matebordet til kutteren så brukes det en skrålagd bakkarm på kutteren, denne er viktig for å unngå fôrsøl spesiellt i skinnegående installasjoner.

Matebord og kutter er høydetilpasset som standard. Det betyr at dersom du løfter kutteren f.eks 40cm så må også matebordet løftes tilsvarende 40cm.

På installasjoner der kutter er skinnegående så kan en måle fra underkant bein på kutter og ned til bakkenivå der kutter skal lastes for å finne rett nivå på matebordet.

Lasting av fôr fra matebord til kutter er og i mange tilfeller avgjørende for den byggtekniske løsning.

I en fôrsentral så kan det være smart å planlegge med rulleport istedenfor leddport da skinnene til en leddport i mange tilfeller hindrer lasting av et matebord.