Syrepumper og Tilbehør

LTI - syreutstyr med trykkfall prinsipp ble utviklet på 1960 tallet sammen med Norsk Landruks Tekniske Institutt Utstyret benyttes fortsatt som standardutstyr til våre fôrhøstere, med en leveringsmengde på ca. 2,2 l/min

GP-5 pumpen lages i to lengder og kan brukes til  25 L kanner, 200 L fat og 1000L IBC-containere. Leveringsmengde opp mot 6 L/min..

GP-8 blei utviklet som følge av stadig større traktorer og grovere utstyr med påfølgende krav om økt leveringsmengde. GP-8 leverer opp mot. 8 L/min. GP-8 brukes til 200L fat og 1000L IBC-containere.

I senere tid har vi også fått økt etterspørsel på pumpeutstyr til selvgående snittere og lessevogner med enda høyere krav til nøyaktig dosering og økt leveringsmengde. I den forbindelse blei det i 2013 kjørt tester med membranpumpe MP15 ved vår avdeling i Tsjekkia, Serigstad r.s.o.

MP15 pumpen blei godkjent med suksess og er nå tilgjengelig på det Norske markedet. Denne leverer opp mot 15 L/min. MP15 er og blitt montert på mange Rundballepresser i 2015-sesongen. 

Samtidig med denne MP15 pumpen utviklet Serigstad også ny mengdemåling for 100% nøyaktig doseringsmengde. Serigstad`s digitale flowmeter leveres i dag som standard med alle våre elektroniske styringer og har vist seg å være en særdeles vellykket løsning sammenlignet med den foregående modellen som registrerte leveringsmengde utifra roteringen på doseringspumpens aksling. Du vil nå med vårt digitale flowmeter også avdekke blokkeringer på dyser/slange ved at vår nye løsning måler væsken som fysisk går gjennom slangen. 

Etter dette så har vi og laget MP10 pumpen. Dette er i prinsipp samme som MP15, men med kapasitet noe lavere og derigjennom en mere fordelaktig pris for de som skal dosere mindre mengder. MP10 leverer inntil 10 Liter/min eller omregnet 600 Liter/time og er tilstrekkelig til de fleste rundballepresser. Til selvgående snittere, slepesnittere og eventuellt lessevogner må en vurdere behov for MP15 sett opp mot høstemaskinens kapasitet.