Bruksanvisning og brosjyrer

Vi etterstreber oss å ha et utvalg av pumper som dekker de aller fleste behov.

DP - pumpene er en tannhjulspumper med 2 motor alternativ.

MP - Membranpumper

Tannhjulspumper kan reverseres automatisk når fat/kanne er tom dersom funksjon er aktivert i Digital Flowmaster. De kan og settes til automatisk reversering ved manuell pumpe-stopp.

DP2000 leverer 5 Liter/min ved max. løftehøyde 5 meter, og ca. 6-8 L/min ved fritt utløp.

DP2005 leverer 7 Liter/min ved max. løftehøyde 5 meter og ca 8-10 Liter/min ved fritt utløp.

MP15 - Leverer opp mot 15Liter/min ved fritt utløp, og ca 12Liter/min ved 10-meters slange og dysebom.