Digital Flowmaster

Serigstad Agri har til 2017 sesongen lansert ny versjon av Digital Flowmaster.

Denne skiller seg fra foregående modell både designemssig og funksjonellt. Dog er den samme velprøvde og funksjonelle mengdemålerenhet - Digitalt Flowmeter - beholdt.