Dyseløsninger

Det er særdeles viktig å velge riktig dyse for riktig spredebilde og rett doseringsmengde.

Serigstad har et stort utvalg i ulike dysetyper som gir fleksible løsninger.

Vær oppmerksom på kapasitet og rett arbeidsområde på de ulike dysene. Membranpumper som jobber på et trykk inntil 3,5bar leverer en vesentlig større mengde gjennom samme dyse enn hva en tannhjulspumpe som jobber på inntil 1,0bar greier. Det betyr at en pumpe som skal levere en angitt mengde er avhengig av at dysene er istand til å håndtere ønsket flow - sjekk vår grafiske tabell for å finne riktig oppsett.

Kontakt gjerne Serigstad eller våre forhandlere for å få råd om riktige dyser.

Det kommer en del henvendelser på at pumper ikke klarer levere mengder som oppgitt i brosjyren, årsak er nesten utelukkende brukerfeil med feilvalgte dyser med for lav kapasitet.