FAQ
Vše
Rozdružovače & řezačky
Silážní zařízení

Nasekání balíku trvá příliš dlouho

Zkontrolujte nože. Ostřete hranu nebo vyměňte nože, pokud jsou opotřebované.

Balík se neotáčí

Balík se musí otáčet, aby řezačka pracovala optimálně. Upravte parametry kroku, aby se hmota otáčela.

Je aktivována ochrana proti přetížení dopravníku

Důvodem je ve většině případů pokles napětí ve zdroji energie. Pokud poklesy překročí 20%, kontaktujte dodavatele energie.

Podavač OneTouch neregistruje značku (praporek)

Pokud podavač OneTouch projde kolem značky (praporku), aniž by ji detekoval, může to být způsobeno příliš velkou vzdáleností mezi značkou a senzorem. Zkontrolujte vzdálenost a alternativně kabel nebo senzor, pokud nejsou detekovány žádné značky (praporky).

Flowmaster zobrazuje „Nádrž je prázdná“

Stisknutím a podržením tlačítka „Stop“ po dobu 3 sekund resetujete nádrž.

Kapacita čerpadla je příliš nízká

Zkontrolujte, zda jsou trysky dimenzovány na požadovanou kapacitu. V případě potřeby vyměňte za větší trysky.

Zubové čerpadlo nefunguje

Zkontrolujte, zda se hřídel snadno otáčí a zda je filtr čistý.
Zkontrolujte připojení a napájení.