Grovfôrproduksjon | Smarte løsninger for dagens bonde

Grovfôr er en av de viktigste kildene til næring for drøvtyggerne, og riktig fôr påvirker både melk- og kjøttkvaliteten over tid. For å kunne opprettholde den høye standarden som norsk grovfôrsproduksjon har, er landbruket helt avhengig av å ha gode hjelpemidler. Vi i Serigstad er stolte over å tilby produkter som gjør gårdsdriften både enklere og mer effektiv for den enkelte bonden. 

 

Riktig utstyr bidrar til en mer effektiv innhøstning 

 

I løpet av sommeren skal bønder over hele landet høste inn av gresset på marka og lage det om til grovfôr. Først på forsommeren i det som kalles førsteslåtten og igjen på seinsommeren til annenslåtten, om gresset har vokst godt over sommeren. Men godt gress er ikke det eneste som skal være på plass for å produsere godt grovfôr; for at gresset skal opprettholde den gode kvaliteten, står oppbevaring og behandling helt sentralt. 

 

Vi i Serigstad har vært med hele veien. For at innhøstningen skal gå så smidig og enkelt som mulig for bonden, har vi fulgt med i den teknologiske utviklingen med smartere løsninger for dagens bonde. På samme måte som at resten av samfunnet har tatt et teknologisk byks i løpet av det siste århundret, har også teknologiske løsninger med fokus på gårdsdrift og å lette arbeidsbyrden til bonden tatt store steg. Med vår ikoniske fôrhøster, først utviklet tidlig på 1960-tallet, har vi vært en sentral del av den moderne gårdsdriften i over 60 år. 


Effektiv bruk av ensilering og syreutstyr 

 

For å få best mulig kvalitet i fôret, selv under gode forhold, tilsettes det syre i produksjonen av grovfôret allerede under innhøstningen av gresset. Riktig tilsetting med tilstrekkelig mengde av syre bidrar til at det ikke går varmgang og forråtning i fôret. Dette gjelder uavhengig av om grovfôret lagres i rundballer eller i silo. Både ensilering, med syreutstyr som gir riktig og tilstrekkelig mengde under slåtten, samt pakkingen, er noen av de viktigste stadiene av behandlingen av fôret. God pakking reduserer luften som naturlig er i gresset, og sammen med syretilsetting gir det den beste grovfôrkvaliteten. 

 

Vi i Serigstad er markedsledende innen ensilering og syreutstyr for det norske landbruket. Vi tilbyr flere forskjellige pakkeløsninger som dekker hele spekteret av hva du trenger til innhøstningen og produksjonen av grovfôr som rundballepresser, lessevogn, snitter og frontstativ. Blant annet vår MP-serie er membranpumper med høy leveringsevne og høyt arbeidstrykk, og egner seg derfor godt til stort maskineri som for eksempel selvgående snittere.


Tilbake til oversikten

Hvordan sikrer man best mulig kvalitet på grovfôret?

For å få best mulig kvalitet i fôret, selv under gode forhold, er det vanlig med tilsetting av syre i produksjonen av grovfôr. Riktig tilsetting med tilstrekkelig mengde av syre bidrar at det ikke går varmgang og forråtning i fôret. Dette gjelder uavhengig av om grovfôret lagres i rundballer eller silo.

Hvor lenge har fôrhøsteren til Serigstad vært i bruk?

Fôrhøsteren til Serigstad har vært i bruk i over 60 år. Den moderne fôrhøsteren er tilpasset dagens økende krav om automatisert drift.

Hvordan lagres grovfôret i dag?

I dag kan lagring av grovfôr gjøres på flere måter. Bonden kan blant annet lagre grovfôret i rundballer, tårnsiloer eller plansiloer. Den vanligste formen for lagring er den klassiske rundballen, som ofte sees langs veiene som store hvite "traktor-egg".

0