Ledelsens ansvar

Ledelsen forplikter seg til aktivt å legge til rette for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. Ledelsen forplikter seg til å kontinuerlig forbedre bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Mer tid til det som er viktig!

Vår policy skal formidles til både interne og eksterne partnere. Gjennom prosedyrer, rutiner og kontroller skal vi bidra til bærekraft.

Måloppnåelse

Vi kartlegger helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko for hele bedriften og definerer mål og fokusområder. Målene formidles både internt og eksternt. Serigstad skal være en pådriver for å skape bærekraft.

Serigstadgården i 1864

Da Andreas H. Serigstad ble født i 1844 hadde odelsgården ved Frøylandsvatnet hørt til familien i mer enn 300 år.

Andreas H. Serigstad med familie

Andreas H. Serigstad med familie. Til høyre for far står en liten sjenert pjokk med navnet Jens A. Serigstad, som noen år senere skulle ta familiebedriften til nye høyder.

Andre generasjons leder

Jens A. Serigstad (1887–1975), ledet Serigstad Maskinverksted gjennom dramatiske og turbulente tider, fra 1910 frem til 1956. Her er han i full konsentrasjon med utviklingen av høyheisen i 1952.

 

De første årene med Jens A. Serigstad ved roret for familiebedriften var tøffe. Jens var ung og ambisiøs. Pågangsmot og fremtidstro var avgjørende. Bedriftseieren hadde det som skulle til, til og med å be brødrene om deres navnetrekk på kausjonspapirene. Serigstad-familien var sterk, og hadde fremtidstro.

Ansatte hos Serigstad Maskinverksted

Støperigjengen hos Serigstad Maskinverksted fotografert en gang i krigsåret 1943. Fra venstre: Tønnes Aarrestad, Bjarne Løge, Sverdrup Nilsen, Jon Serigstad, Johannes Serigstad, Ingebret Serigstad, Cornelius Thue, Reidar Edland, Torleiv Haugland, Henry Øgaard, Omund Tunheim og Hans Olsen..

FS115 maskinen var under kontinuerlig testing og forbedring tidlig på seksti-tallet, samtidig med at det utvikles syreutstyr for nøyaktig dosering av fôret.

Ansatte på bildet fra 1962: F.v.: Torkel Serigstad (teknisk sjef), Kristian Bryne, Ola Vestly og Sverre Undheim.

Tredje generasjons ledere

Brødreparet Torkel (1925–2014) og Andreas (1919–2003) Serigstad var bedriftsledere i Serigstad Maskinverksted, senere Serigstad AS, fra 1956. Andreas var merkantil leder, mens Torkel var teknisk leder.


Andreas var 37 år og hadde hatt sitt arbeid i bedriften siden han kom hjem fra Tyskland i 1940. Han hadde alt hatt ansvaret for regnskapet i flere år, i tillegg til å drive med salgsvirksomhet og generell driftsledelse i bedriften. Torkel var seks år yngre og fylte 31 samme året som han ble bedriftseier. Han hadde brukt av både ferier og fritid i bedriften, og begynte sin arbeidsdag etter at ingeniørutdannelsen i Bergen var ferdig i 1948.

Serigstad jernstøperi inntar det europeiske markedet

Over perioden 1970, 80 og 90-tallet ble Serigstad jernstøperi utviklet til å bli et av Europas mest moderne støperier. Nøkkelkompetanse ble hentet over hele vårt langstrakte land. Serigstad jernstøperi fikk marked i Skandinavia og Europa med sine produkter.

Reservedelslager og service

Rundballekutteren RBK 1200 ble lansert i februar 1989. Den nyutviklede maskinen ble fort satt pris på hos bøndene.

Avbildet sammen med Rundballekutteren er servicetekniker Norvald Lode. Han var en tusenkunstner av rang og utførte alle typer reparasjoner og oppgraderinger m.m.

Den 31. desember 2000 overtar Ullandhaug Invest AS alle aksjene i Serigstad AS.

På bildet er to sentrale skikkelser fra oppkjøpet i 2000, samt jubileumsåret 2014 da Serigstad feiret 150-års jubileum. Fra venstre Odd Sigve Sæbø, tidligere daglig leder i Ullandhaug Invest AS, og Kjell Olav Hauge, styreleder i Ullandhaug Invest AS og Serigstad AS.

Mer tid til det som er viktig

Vi automatiserer tungt og tidkrevende arbeid.

 

Trond Gjermund Haugens målsetting som daglig leder har fra dag én vært at "vi automatiserer tungt og tidkrevende arbeid. Viktig for dyrevelferden, bonden og samfunnet".

 

Les mer om produktene under "Produkter".