Konservering av dødfisk

Gjennom daglig opptak av dødfisk i oppdrettsanlegg, reduseres smittepress på fisken i merdene og i naturen, og man får oversikt over helsetilstanden til fisken. Dette fører til bedre miljø i merdene, både for oppdrettsfisken og for rensefisken.

 

Dødfisk og fiskeråstoff kvernes og tilsettes ensileringsvæske, og resultatet kalles ensilasje. For å unngå sykdom, forurensing og ville åtseletere er det viktig å ensilere dødfisken omgående. Ved å tilsette ensileringsvæske stopper bakterieveksten i dødfisken, og ensilasjen kan lagres over tid. Ensilasjen sirkuleres for å holde jevn pH og oppnå best mulig kvalitet.

 

Kvaliteten på ensilasjen avgjør hva som skjer videre; ensilasje av god kvalitet kan selges, mens man må betale for levering av spesialavfall ved dårlig kvalitet.
 

 

Vårt syreutstyr

Med ensileringsutstyr fra Serigstad Agri kan man enkelt tilsette ønsket mengde syre med et trykk på skjermen, og justere ønsket mengde opp og ned etter behov. Løsningen er utstyrt med et digitalt flowmeter som gir nøyaktig dosering og en elektrisk stengeventil som forhindrer drypp.

 

Membranpumpene våre leverer fra 3 liter/min til henholdsvis 12 eller 17 liter/min, og har et filter på sugerøret som fjerner små partikler fra syren. Pumpen er montert sammen med flowmeteret og den elektriske stengeventilen i et rustfritt chassis for en integrert løsning. Sugerør med filter velges etter beholder, og kan leveres for 200 liters fat eller 1000 liters IBC.

 

Tannhjulspumpene leverer fra 0,5 liter/min og opp til henholdsvis 5 eller 8 liter/min. De er unike i det at de kan reversere væskestrømmen, så ved tømming av slangene kan man returnere den ubrukte syren i slangene tilbake i beholderen.

MP-serien

MP-serien er membranpumper med høy leveringsevne og høyt arbeidstrykk, og egner seg derfor godt til stort maskineri som for eksempel selvgående snittere.

 

Flere løsninger 

Automatisert fôring


Serigstad leverer både komplette løsninger for…

Ensilering


Vi har forskjellige pakkeløsninger for tilsetning…