FAQ
Alle
Kuttere
Syreutstyr

Kutteren bruker lang tid for å kutte opp en rundball

Kontroller knivene. Slip kniveggen eller bytt kniver dersom de er utslitt.

Pumpe viser "Fat er tomt"

Hold inne "Stopp"-knapp i 3 sekunder for å nullstille fat.

Pumpe leverer for lite

Kontroller at dysene passer ønsket leveringsmengde og bytt eventuelt til dyser med større kapasitet.
Sjekk pakninger og koblinger for å unngå at pumpe suger luft.

GP-pumpe pumper ikke

Kontroller at aksling roterer lett og at ikke filter er tett.
Kontroller koblinger og at pumpen får strøm.

Ballen roterer ikke

Ballen må rotere i kammeret for at kutteren skal fungere optimalt. Juster steppkjøring slik at ballen får tak i ballen slik at den roterer.

Motorvern for bunnbeltet slår ut

I de fleste tilfeller skyldes dette spenningsfall på strømnettet inn til maskinen. Kontakt e-verket dersom spenningsfall overskrider 20%.

One touch feeder leser ikke fane

Dersom OneTouch Feeder kjører forbi fane uten at markøren registreres kan det skyldes at leseavstanden er for stor. Kontroller avstand til markør, og skift eventuelt kabel eller sensor dersom ingen markører leses.