FlexiFeeder - rundballekutter med manuell styring

Trofast, manuell rundballekutter fra Serigstad

 

FlexiFeeder-serien er testet, utprøvd og forbedret gjennom mer enn 25 år.

 • Manuell styring
 • Sideutmater
 • Kort trakt
 • Lang trakt
 • Skråstilt bakkarm
 • Teleskopbein (standard)
 • Fotsett (for å feste i gulvet)
 • Forsterket kutteaggregat
 • Fjernbetjening for bunnbelte
 • Høy hastighet på knivtrommel
 • Matebord
 • Skinnegående

ExactFeeder II - helautomatisk rundballekutter

Automatisk rundballekutter med magasin fra Serigstad

 

ExactFeeder II rundballekutter er en videreutvikling av vår anerkjente ExactFeeder og bygger på samme grunnprinsipper som FlexiFeeder rundballekutter og river. Videreutviklingen er sofistikert PLS-styring, internett-tilkobling, veieceller og nytt kutteorgan med plass til inntil 60 doble kniver.


Presisjon i fôringen og god utnyttelse av grovfôret handler om riktig mengde av riktig type fôr for riktig miks til de ulike dyregruppene. ExactFeeder II er spesialutviklet for nøyaktig porsjonering og jevn utmating. Med høy kapasitet og jevn utmating er den svært godt tilpasset for kombinasjon med TopFeeder bandfôring eller fullfôrmikser.

 

 • Faste sider
 • PLS-styring
 • Veieceller
 • Onlinepakke
 • Sideutmater
 • Kort trakt
 • Lang trakt
 • Teleskopbein (for veieceller)
 • Forsterket kutteaggregat
 • Høy hastighet på
 • knivtrommel
 • Moduler for matebord
 • Matebord
 • Magasin
 • Moduler for magasin

AutoFeeder - helautomatisk skinnegående fôrvogn

Automatisk fôrvogn med kraftfôr og forberedt for fôrskyv!

 

AutoFeeder er en helautomatisert rundballekutter og distribusjonsvogn i ett. Den skinnegående fôrvognen registrerer når den er tom og henter nytt fôr eller rundballe fra magasinet eller fullfôrmikser.

Presisjon i fôringen og god utnyttelse av grovfôret handler om riktig mengde av riktig type fôr for riktig miks til de ulike dyregruppene. AutoFeeder er en skinnegående fôrvogn som er spesialutviklet for nøyaktig porsjonering og jevn utmating. Med høy kapasitet og jevn utmating er den svært godt tilpasset for kombinasjon med ExactFeeder II rundballekutter, MaxiFeeder rundballekutter og river, magasin og matebord, eller fullfôrmikser.

 • PLS-styring
 • Veieceller
 • Onlinepakke
 • Sideutmater
 • Kort trakt
 • Lang trakt
 • Forsterket kutteaggregat
 • Skinnegående
 • Kraftfôrtank
 • Magasin
 • Fôrskyv
 • Docking
 • Forvogn
 • Rundballekutter

OneTouch Feeder II (utgått) - semiautomatisk fôrvogn

Skinnegående automatisk fôrvogn

 

 

OneTouch Feeder II er en skinnegående kutter som fôrer etter forhåndsprogrammert fôringsprogram og kjøremønster på forvogn. Fôringen kan startes ved ett tastetrykk eller til definerte tidspunkt.

 • Faste sider
 • PLS-styring
 • Veieceller
 • Onlinepakke
 • Sideutmater
 • Kort trakt
 • Lang trakt
 • Skråstilt bakkarm
 • Forsterket kutteaggregat
 • Høy hastighet på knivtrommel
 • Moduler for matebord
 • Matebord
 • Kraftfôrtank
 • Skinnegående

MaxiFeeder og MaxiMag - kutter og magasin

 

Modulært magasin med mulighet for høykapasitets kutteorgan fra Serigstad

 

MaxiMag og MaxiFeeder er vårt svar på landbrukets utvikling mot større gårder og ønske om automatisering, fleksibilitet og maksimal kapasitet av matebord og rundballeriver. Maskinen er modulær og kan bygges som magasin eller kutter, med en lengde inntil 14,5 meter og volum på 43 kubikkmeter.

 • Manuell styring
 • Teleskopbein (standard)
 • Fotsett (for å feste i gulvet)
 • Forsterket kutteaggregat
 • Matebord
 • Høy kapasitet
 • Robust
 • Automatisk styring
 • 4G Modul
 • Wifi
 • Automatisk fylling
 • Rundballekutter

Magasin

 

 

Modulært magasin

 

Magasin er en frittstående løsning for oppbevaring og distribusjon av grovfôr som kan benyttes i kombinasjon med fullfôrmikser eller andre systemer. Magasinet er modulbasert og kan leveres med inntil fire midtseksjoner som gir en total lengde på opp til 11,5 meter.

 

TopFeeder - automatisk bandfôring

 

TopFeeder bandfôring er en driftssikker, fleksibel og rimelig distribusjons- og fôringsløsning. TopFeeder bandfôring har plog for tosidig fôring, og kan leveres med dobbel plog for fleksibelt nedslipp. Dobbel plog gjør det mulig med nedslipp annet enn i enden av bandfôringen.

 • Enkel plog
 • Dobbel plog
 • Skjermer for pålasting fra ende
 • Mekanisk plogvender
 • Kjøring av band i begge retninger
 • Helautomatisk
 • Et oljefritt system
 • Gruppefôring
 • Systemtilkobling
 • Driftssikkert
 • Enkel montering
 • Wire-strammer
 • Ledeplater for fôrstrøm
 • Sensor

MP-serien

 

MP-serien er membranpumper med høy leveringsevne og høyt arbeidstrykk, og egner seg derfor godt til stort maskineri som for eksempel selvgående snittere.

 • MP12
 • MP17

GP-serien

 

GP-pumpene er anvendelige og driftssikre tannhjulspumper som plasseres direkte i fat eller kanne. Ei unik syrepumpe utviklet av Serigstad allerede i 2000.

 • GP5
 • GP8
 • Med printkort
 • Uten Printkort
 • For 25L kanne
 • For 200L fat

SmartFlow – styring

 

SmartFlow er et nytt konsept for syretilsetting som tar kontroll over tilsettingen og frigjør brukerens fokus til andre oppgaver. Start- og stoppsignaler kan hentes fra traktorens ISO-system og intelligens i styringen regulerer pumpepådrag for å sikre korrekt mengde ved hver kjøring. Integrerte komponenter og trådløs kommunikasjon forenkler installasjon og pålitelighet. Systemet gir varsling ved feil.

 • Doseringspumper
 • Digital
 • Flow innstilling
 • Batch

Dyser og spredebom

 

 • Syrebom til presser
 • Spredebom 50cm
 • Spredebom 100cm
 • Rustfri dyse
 • Hardmetall-dyse
 • Plastdyser

Frontstativ

 

Frontstativet er en praktisk løsning for transport av syrefat og plastruller. Frontstativet leveres med hurtigkoblinger, og med mulighet for fastmontert syrepumpe, er tilkoblinger gjort på et blunk.

 • Hurtigkobling
 • MP12
 • MP17
 • Digital Flowmaster
 • Digitalt Flowmeter
 • Verneustyr
 • Manuell vinsj

SmartLink

 

SmartLink henter ulike parametre fra traktoren, og starter og stopper syretilsettingen etter kjøremønsteret. SmartLink sikrer stopp av pumpen når traktoren ikke har fremdrift. En sikker og miljøvennlig løsning!

 • Doseringspumper
 • Digital
 • Flow innstilling
 • Batch

Digital Flowmaster

 

Digital Flowmaster gir deg god kontroll over syretilsetningen, enten du benytter våre GP- eller MP-pumper. Ulike styringsmoduser og pickupbrytere gjør ensileringen høyt automatisert.

SmartFlow er en videreføring av Digital Flowmaster.

 • Doseringspumper
 • Digital
 • Flow innstilling
 • Batch

Bandtransportør

 

Bandtransportøren er et fleksibelt og modulbasert system for effektiv og smidig transport av fôrmidler. Løsningen er støysvak, driftssikker, gir lite fôrspill og er enkel å vedlikeholde.

 • Styreboks, manuell system
 • Inntil 35° stigning
 • Fleksibelt beinsett
 • Beskyttelsesdeksel
 • Plasseffektiv løsning
 • Justerbar vinkling
 • Driftsikkerhet
 • Begrenset vedlikehold
 • Lav byggehøyde
 • Oljefritt system

SafeGuard

 

En driftssikker og enkel løsning for å øke sikkerhetsnivået i fôrsentralen i enhver driftsbygning. Avgrenser tilgangen til farlig område, og utløser nødstopp dersom en av barrierene blir brutt. Ekstern skjerm for styring av tilknyttede maskiner i trygg sone.

 • Port høyre side
 • Port venstre side
 • Safeguard uten port
 • ExactFeeder-panel
 • v/SafeGuard
 • Sertifisert ihht. EU-direktiv 2006/42/EC
 • Sertifisert ihht. EU-direktiv NS-EN ISO 13849-1:2015
 • Sertifisert ihht. EN ISO 13857:2008 ISO 13857:2008

Fôrhøster

 

I over 60 år har fôrhøsteren fra Serigstad vært en del av norsk landbrukshistorie. Høy ytelse og kvalitet gjør denne klassikeren fremdeles til et foretrukket redskap.

 • Trekkramme, høyremontert
 • HMV-Trekkramme
 • Elektrisk-styring
 • Triangelkobling for trekkramme
 • Parkeringsføtter
 • Hjulsett 6.00”x9” for tvillingmontering
 • Støttehjul (passer MK1340, FS134 og FS112
 • Komplett brems
 • LTI Syreapparat M82
 • Slegel
 • Autokopling
 • Multikutterustyr
 • Forsterket aksling (W2400)
 • Skjørt