Historien om Serigstad – fôrhøster og dagens produkter

I snart 160 år har Serigstad Agri vært en viktig aktør i landbruksbransjen, med sin opprettelse som tilbyder av landbruksmaskiner allerede i 1864. Siden den gang har den jærske landbruksbedriften utviklet og ført utvikling av landbruksprodukter videre, og som brukes av bønder over hele Norge den dag i dag.

Det store hamskiftet


I takt med at det norske landbruket og gårdsdriften gikk over fra å være preget av selvbergede bønder, tilhørende storbonden, til å bli til større foretak tilpasset markedsøkonomien, begynte Andreas Serigstad å utarbeide maskiner til effektiviseringen av gårdsdriften. Dette refereres av ettertidens historikere som Det store hamskiftet i norsk landbruk og økonomi, og som tok sted i slutten av 1800-tallet. Dette førte til en større selvstendighet og økt produksjon, som samtidig gjorde jobben lettere for den enkelte bonden.

 

Bondesønnen Andreas Serigstad begynte tidlig å interessere seg for produksjonen av redskaper på midten av 1800-tallet. I starten ble redskapene produsert ved bruk av en hjemmelaget boremaskin og dreiebenk som befant seg på gården. Svenneprøven til Andreas gikk ut på å lage en hakkelsmaskin som skulle brukes til kutting av halm. I 1868 overtok han gårdsdriften fra sine foreldre, hvor alt av fritid gikk med på å produsere landbruksredskaper i smia på gården. I årene framover økte produksjonen av denne typen hakkelsmaskiner jevnt og trutt, helt til man hadde produsert opp mot 1000 maskiner innen 1914 på grunn av den store etterspørselen.

 

 

Produksjon av en rekke nye produkter og den revolusjonerende fôrhøsteren


I tiden etter 1914 ble det lansert en rekke praktiske landbruksredskaper som lettet bondens hverdag i Norge. Dette var produkter som blant annet en neperasper og landpumpe. Neperasperen ble brukt til å kutte opp neper. Landpumpene ble brukt for å håndtere gjødsel på best mulig måte, og etter hvert ble det også utviklet en rekke andre slitesterke landbruksprodukter. Serigstad produserte blant annet produkter som eksempelvis mose-gjødselharver, Cambridge-tromler og halmhakkelsmaskin.

 

Serigstad er spesielt kjent for sin fôrhøster som er tilpasset norske forhold. Den første fôrhøsteren ble utviklet med inspirasjon fra modeller fra både Sverige, USA og England, hvor det i 1960-årene ble utviklet to prototyper av denne. Serigstad begynte straks sin produksjon av tre ulike modeller av den ettertraktede fôrhøsteren. Fra 1968 produserte den nye maskinfabrikken blant annet den venstremonterte fôrhøstere som ikke var å finne hos andre produsenter på den tiden. Dette førte til at Serigstad tidlig etablerte seg som en viktig leverandør av lanbdbruksutstyr i Norge.

 

Produksjon av praktisk syreutstyr


Fra tidlig av, var det nødvendig å tilsette ensileringsmiddel i gresset for at fôrkonserveringen skulle fungere godt nok. Dette resulterte i produksjonen av det som blir betegnet som LTI-syreutstyr. Dette utstyret gjorde det mulig å montere en kanne med ensileringsmiddel på fôrhøsteren med et stativ. Slik er det fortsatt i dag, mens annet syreutstyr til presser og snittere heter SmartFlow, og er helautomatisk med trådløs styring fra traktorhytten.

 

Nå i dag er det meste av landbruksutstyret som brukes av norske bønder automatisert. Serigstad produserer fremdeles i stort monn fôrhøstere og automatiserte landbruksmaskiner, som leveres til landbruksbransjen i både Norge og utlandet, for å lette den norske bondens tunge hverdag.

0