Stadig mer fokus på dyrevelferd i dagens landbruk

 

Norsk landbruk ligger i verdenstoppen når det kommer til dyrevelferd. Som en del av det norske landbruket, er vi i Serigstad opptatt med å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling av landbruket i Norge. Vi leverer maskiner til produksjon av dyrefôr til landbruket, sånn at dyra alltid kan få tilgang på sunt og godt fôr. 

 

Trivsel, miljø og helse


Dyrevelferd er helt sentralt for bærekraften i det norske landbruket. Dyra skal ha det godt, og det handler hele tiden om å gi dem den omsorgen de trenger for å trives. For at husdyra skal ha det godt, er det noen ting som skal være på plass; gode rutiner, godt og sunt fôr, nok vann, tilgang til beite for drøvtyggere og et godt inneklima. 

 

Hos oss i Serigstad har vi en lang tradisjon med grovfôrsproduksjon, og det er med vår fôrhøster at vi hjelper bonden med å gjøre det enklest mulig å produsere sunt og godt fôr til husdyra. Med det riktige utstyret får du nettopp den riktige sammensetningen med næringsrikt fôr som dyra har behov for. 

 

Som leverandør av maskiner til landbruket har vi i Serigstad en lang og god tradisjon med å samarbeide med de som kjenner hvor skoen trykker. Gjennom vårt tette samarbeid med bonden har vi tilbudt løsninger til landbruket i over 160 år. Fra fôringsanlegg som sørger for at dyrene alltid har tilgang til mat og vann, til fôrhøstere, utvikler vi oss i takt med landbrukets behov, og gjør i tillegg jobben enklere for bonden.

 

Avlast arbeidsbyrden, uten å gå på bekostning av kvalitet


Dyrevelferd og bærekraft ligger tett opp mot hverandre, og at dyra trives er også viktig for bærekraften. Husdyr spiller en viktig rolle i å vedlikeholde kulturlandskapet ute på beite, både for mennesker og det biologiske mangfoldet i den norske naturen.

 

I samme takt som resten av samfunnet utvikler seg, utvikler også landbruket seg. Den norske bonden står for omkring 40% av maten som vi spiser her i landet. Fra potet, lammekjøtt, til ost og melk, er de produktene som de 38 500 bøndene i landet produserer noe av de reneste produktene på markedet i forhold til sunne råvarer, lite antibiotikabruk og bærekraft. Noe som så klart er viktig her er hva dyrene spiser, og hvordan dette fôret produseres. 

 

For mange bønder blir den eneste løsningen å importere dyrefôr fra andre land lengre sør, men med tilgang på de riktige maskinene blir det både enklere og mindre tidkrevende å produsere dyrefôr. Vi hjelper til med å bevare de gode næringsstoffene, samtidig som at bondens arbeidsbyrde blir enklere. Vi er stolte av å bidra til å utvikle et levende og bærekraftig landbruk i Norge, hvor det er dyra som står i sentrum.

 

Tilbake til oversikten

Hva er de viktigste elementene for godt husdyrhold?

For at dyra skal trives best mulig er tilgang på næringsrikt og godt fôr, noe av det viktigste for trivselen. Et godt inneklima, tilgang på beiteområder for drøvtyggere og gode rutiner, er også viktig for at dyra skal trives.

Hvor stor del av matproduksjonen står norske bønder for?

Her i Norge er omkring 40% av den maten som vi spiser produsert av de omkring 38 500 bøndene som finnes her til lands. Norsk matproduksjon utmerker seg for sine rene produkter, lave antibiotikabruk og et høyt innhold av gode næringsstoffer.

Hvorfor velger stadig flere bønder å investere i automatiserte landbruksmaskiner?

Mange bønder velger å investere i automatiserte landbruksmaskiner for å oppnå en optimal bygg- og fôringsstrategi, og for at fôret skal ha høyest mulig næringsinnhold. I tillegg hjelper automatiserte landbruksmaskiner til med å gjøre de tunge løftene på gården, og sørger for at bonden heller kan bruke tiden sin på andre oppgaver, som å ta seg ekstra godt av husdyra sine.

0