Oversikt

 I vår ble det levert 32 meter FeedBack til Gjermund Granum i Etnedal. Det vippbare fôrbrettet ble installert innendørs i ny driftsbygning, og representerer et nytt bruksområde for FeedBack.

FeedBack-seksjonene passer perfekt til det 1,7 meter brede fôrbrettet, hvor fôringen foregår med minilaster. Gjermund forteller at dette resulterer i minimialt fôrspill og ingen fôrskyving, ettersom dyrene når alt fôret.

 Gjermund har totalt en besetning på ca. 70 dyr hvor det er plass til 40-45 melkekyr. På sikt skal den nye driftsbygningen kombineres med gammel driftsbygning. I den gamle delen er det lav takhøyde og smalt fôrbrett, noe som begrenser valget av fôringsløsning. Gjermund vurderer derfor å installere FeedBack også i den gamle driftsbygningen.

Galleri