SYRE- OG ENSILERINGSUTSTYR

MP-serien

 

MP-serien er membranpumper med høy leveringsevne og høyt arbeidstrykk, og egner seg derfor godt til stort maskineri som for eksempel selvgående snittere.

2,8 bar arbeidstrykk

MP-pumpene opererer med høyt arbeidstrykk for å takle løftehøyden som kreves på større maskiner.

Teknisk info

Gjør deg kjent med våre ulike membranpumper i MP-serien.

MP12

MP12 er en membranpumpe med leveringsmengde på opp til 12 liter i minuttet. MP12 egner seg til bruk på større presser og lessevogner.

TEKNISKE DETALJER

MP12

  
Spenning12 V
Maksimalt strømtrekk8 A
Min. flow1,7 l/min
Maks. flow11 l/min
Maks. flow med rustfri syrebom og 10 m slange9,5 l/min
Maks. trykk

2,8 bar

MP17

MP12 er en membranpumpe med leveringsmengde på opp til 17 liter i minuttet. MP17 egner seg til bruk på utstyr som krever høy kapasitet som for eksempel selvgående snittere.

TEKNISKE DETALJER

MP17

  
Spenning12 V
Maksimalt strømtrekk13 A
Min. flow3,7 l/min
Maks. flow14 l/min
Maks. flow med rustfri syrebom og 10 m slange11 l/min
Maks. trykk

2,8 bar

Tilleggsutstyr

Gjør deg kjent med vårt utvalg av tilbehør til MP-serien.

Dyser

Riktig valg av dyser er viktig for å oppnå ønsket spredning og kapasitet ut fra pumpen. Slå opp i vår dysetabell for å finne riktig dyse til ditt bruk.

Sprededyser

Standard spredeløsning med to dyser montert på slanger med y-forgreining. Dette er en fleksibel løsning som gir god mulighet for å tilpasse installasjonen.

Spredebom

Spredebom kan leveres med i lengder på 60 eller 120 cm med henholdsvis 2 eller 5 dyser. Eventuelt som dryppbom med hull uten dyser i lengder på 50 eller 100 cm.

Magnetventil

Magnetventil forhindrer drypping dersom utløpet er plassert lavere enn fatet. Et visst trykk kreves for å åpne ventilen, og kan leveres med én eller to magneter for å tilpasse åpningsmotstanden.

Pickup-bryter

Pickup-bryteren kan starte og stoppe pumpen automatisk ved senking og heving av pickupen.

Hurtigkobling

Hurtigkoblinger på slangene gjør til- og frakobling meget enkelt.

Galleri

Vedlikehold

Utfør jevnlig vedlikehold for å sikre at din membranpumpe fungerer optimalt.

Lagring

Husk ved jamne intervaller å utføre følgende vedlikehold på pumpe:

 

  • Sjekk at pumpens poler for strømtilkobling ikke er korrodert, eller har tilløp til annen slitasje
  • Lekkasjer fra pakninger og slanger m.m.
  • Etter bruk skal systemet rengjøres ved å kjøre ferskvann gjennom pumpen
  • Når syreutstyret er kontrollert og testet ved sesongslutt, bør dette lagres på et tørt og frostfritt sted. Sørg for at pumpesystemet er tømt for væske.

Pakninger og slanger

Kontroller slanger og pakninger for brudd og sprekker jevnlig. Erstatt dårlige komponenter ved behov.

Fremmedlegemer

Kontroller filter og dyser for fremmedlegemer som kan påvirke pumpens funksjonsevne.